IMU _ ALIQUOTE 2021 _ DCC N. 05/2021

ALIQUOTE IMU 2021 - DCC N.05/2021 (145.2 KB)

IMU- Aliquote 2019 - Delibera n.5/2019

CC-2019-00005.pdf (58.7 KB)

IMU- Conferma aliquote e detrazione per anno 2018 - Delibera n.8/2018

CC-2018-00008 - Imu conferma aliquote e detrazione per anno 2018.pdf (61.9 KB)

IMU: Imposta Municipale Unica

IMU - CALCOLO

File scaricabili

I.M.U.: COME SI APPLICA
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria -I.M.U.-